За ползватели

Тарифи за използване на произведенията от репертоара на сдружение ФИЛМАУТОР

 
 
 
 
 
 

   

Договори за разрешаване използването на произведения от репертоара на сдружение ФИЛМАУТОР

Всеки, който се интересува от процедурата по уреждане на авторски права, може да изпрати запитване, съдържащо заглавие на произведение и начин на ползването му и ще получи индивидуален договор.