Новини

Становище на ФИЛМАУТОР........

13.11.2013

Становище на ФИЛМАУТОР........

Становище на ФИЛМАУТОР по възражения, депозирани от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори /АБРО/ и "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД относно заявление за промяна на Тарифа No5 /предлагане на достъп по безжичен път или чрез кабел (включително чрез интернет) до произведенията от репертоара на ФИЛМАУТОР на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

Всички новини