Новини

Събраните авторски възнаграждения в света са нараснали с рекордните 26,7% и през 2022 г. достигат до 12,1 милиарда евро

26.10.2023

Събраните авторски възнаграждения в света са нараснали  с рекордните 26,7% и през 2022 г. достигат до  12,1 милиарда евро

Събраните възнаграждения са с 19,8% по-високи от нивото си преди пандемията, като най-голям ръст продължават да имат приходите от дигитално ползване  и тези, свързани с  възстановяването на изпълненията на живо.

Продължаващото развитие на стрийминг услугите  и заплащаните  абонаменти водят до нарастване  до 4,2 милиарда евро на приходите за този сегмент – всъщност тези приходи са се удвоили  от нивото преди COVID през 2019 г. и сега за първи път са най-големият поток за творците (35% от всички възнаграждения), изпреварвайки телевизията и радиото.

Това са някои от ключовите изводи от доклада за 2023г., публикуван от CISAC (Международна конфедерация на дружествата на автори и композитори). Докладът предоставя изчерпателни данни и анализ на събираемостта на възнаграждения за творци от всички репертоари, включително музика, аудиовизуални, визуални изкуства, литература и драма.

Промяна на тенденциите


Петгодишната тенденция на основните потоци показва драматичен обрат - ръст от +154,3% при цифровите услуги и спад от -2,8% при изпълнения на живо в сравнение с 2018 г. Излъчването остава до голяма степен без промяна и устойчиво, което изигра ключова роля за приходите на творците по време на пандемията и е от значение за грандиозното връщане към растеж на целия сектор през 2022 г.

Приходите за аудиовизуален репертоар достигат връх

Събраните възнаграждения за автори в областта на аудиовизията са нараснали с +11.0%  като достигат 646 млн. евро през 2022 – най-високо постижение в този репертоар за всички времена.

Излъчването продължава да бъде най-големият източник на приходи, представляващо 2/3 от общо събраните възнаграждения за сектора. Глобалният доход от цифрово ползване също нараства силно, като се е повишил с +51,8%, достигайки повече от 2,5 пъти повече от предпандемичното ниво. Въпреки това увеличение цифровият сектор остава малък и представлява едва 10,4% .

Франция остава по същество лидер, генерирайки повече от 40% от общата сума, събрана за аудиовизия като бележи ръст на приходите с +14,1%, които надхвърлят четвърт милиард евро за първи път. Увеличението се дължи до голяма степен на ръст на приходите от цифрови услуги, които се повишиха с +69,6% през 2022 г. Приходите от излъчване също са нараснали с +7,1% главно  заради  ефирните телевизионни канали, като сумата надвишава предпандемичното ниво. Френското SACD подчертава растежа при нелинейните и новите медийни услуги, както и традиционното излъчване, плюс новите договорени лицензионни споразумения с M6, Prime Video и META.

Швейцария, втора в класацията в сектора, отчита увеличение на приходите с +15,4% като достигане на 62 милиона евро. Приходите от частно копиране добавят почти 5 млн. евро към тази обща сума, приходите от излъчване и на живо също са нараснали стабилно.

 

Събраните суми в  Испания са нараснали с една пета, най-вече поради силното завръщане на посещаемостта в кината и поради изплащане на стари задължения за излъчване.

Събираемостта в Словакия се е увеличила с +75,8%, за да надхвърли 4 милиона евро за първи път. Плащания от кабелни оператори и удвояването на приходите от частно копиране са основните двигатели за този резултат

Правата на възнаграждение са от ключово значение за приходите на творците

Възнаграждението на  авторите на аудиовизуални произведения зависи от правата, предоставени в националните законодателства и в това отношение страните в Европа и Латинска Америка са водещи. Колумбия, Чили, Уругвай и Панама наскоро са актуализирали  правните си рамки, за да въведат неотменимо право на възнаграждение и да позволят на организациите за колективно управление да събират за своите членове. Това решение гарантира, че сценаристите и режисьорите са справедливо възнаградени за труда си.

През 2022 г. Словения стана последната държава, която въведе неотменимото право на възнаграждение за създателите на аудиовизуални произведения.

На глобално ниво неадекватните правни режими в много страни остават основна пречка за аудиовизуалния сектор. Поради това възнагражденията представляват само 5,4% от общите възнаграждения, събрани от членовете на CISAC.

Пишейки своя предговор към доклада, президентът на CISAC Бьорн Улвеус, гледа напред към бъдещото въздействие на AI върху приходите на творците. „Резултатите от тази година показват, че системата за колективно управление е стабилна и ефективна, въпреки всички огромни предизвикателства, пред които е изправена при адаптирането към цифровите технологии. Организациите за колективно управление имат подкрепата на създателите, на които служат, и сега могат да осигурят повече възнаграждения на повече създатели. И това е добра новина – защото след COVID и икономическата криза, това, пред което сме изправени, е друго много сериозно, екзистенциално предизвикателство – това на изкуствения интелект. AI ще промени радикално света за творците и творческата индустрия. Това изисква международно лидерство и силен обединен фронт от всички части на творческата индустрия”.

Целият доклад можете да прочетете тук:

Всички новини