Новини

БЪЛГАРИЯ ПРЕДИЗИВИКА ТРЕВОГА СРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА АВТОРСКО-ПРАВНА ОБЩНОСТ

26.04.2023

БЪЛГАРИЯ ПРЕДИЗИВИКА ТРЕВОГА СРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА АВТОРСКО-ПРАВНА ОБЩНОСТ

Поводът: предлаганите изменения в българския Закон за авторското право и сродните му права


Резолюция, приета от  106 сдружения на автори от всички европейски страни, членуващи в  Европейския комитет на международната конфедерация на дружествата на автори и композитори (CISAC), беше изпратена на 25.04.2023г.  до българските власти. В своята позиция от организацията изразяват силното си безпокойството относно проектозакона за авторското право и сродните му права, който предстои да се гласува в новия парламент.


Авторските сдружения от цяла Европа изразяват „дълбокото си безпокойство относно предложените изменения в българския закон за авторското право и сродните му права, които ако бъдат приети, биха създали безпрецедентен модел, който би бил в противоречие с хармонизацията в областта на „прякото въвеждане“ на ниво ЕС и ще увреди сериозно интересите на правоносителите“, се казва в писмото. Творците призовават българския да предприеме всички необходими мерки за осигуряване високо ниво на съответствие на българското законодателство с правилата и добрите практики на ЕС.


„От години в България се борим за  балансирани правила в съответствие с установените директиви от ЕС, които имат за цел да подкрепят авторите, за  да получават заслужено възнаграждение, когато тяхно произведение се използва и да се създаде правна сигурност на пазара. Това са целите и на двете Директиви 2019/789 и 2019/790. За съжаление  Министерство на културата отказва да възприеме съществуващите в ЕС механизми за установяване на справедлив баланс в отношенията между творци и ползвателите.  В резултат е предложена правна рамка, която е противоречива и се отличава от повечето европейски национални законодателства – например проблемът, който колегите са изтъкнали в Резолюцията, свързан с правилата за пряко въвежданите програми, т.е. тези, които се доставят само като част от пакетите на операторите“, споделя Мария Палаурова-Чолакова- изпълнителен директор на Филмаутор. 

„В последните три години ние и останалите български сдружения, обединени в платформата АРТС и  международни организации на творци изпращахме десетки писма до Министерство на културата, които обаче не  бяха отчетени. Надяваме се сега депутатите да чуят и да прочетат внимателно предложенията за измененията в закона, защото рискуваме да се приеме нещо, което ще ощети хиляди правоносители“, завършват от  УС на ФИЛМАУТОР.

Всички новини