Новини

Предложения за изменения и допълнения в Устава и Правилника на ФИЛМАУТОР

27.02.2023

Предложения за изменения и допълнения в Устава и Правилника на ФИЛМАУТОР

Уважаеми членове на ФИЛМАУТОР,

Във връзка с предстоящото на 22.04.2023г. общо събрание на сдружението, на линковете по-долу ще откриете:
- предложения за промени в Устава на ФИЛМАУТОР;
-предложения за промени в Правилника за дейността на ФИЛМАУТОР;
Предложенията бяха преразгледани и одобрени на заседание на УС, състояло се на 25.01.2023г.
За тяхното приемане и влизане в сила имаме нужда от подкрепата на повече от половината от всички членове на сдружението.

Молим Ви, след като се запознаете с предложенията, да ни посетите в офиса на сдружението, за оформяне на необходимите документи.

Всички новини